משברים כלכליים פוגעים בצמיחה הכלכלית הצמיחה הכלכלית של היישוב לּוותה ְ בשנות ה20- בשני משברים כלכליים שהאטּו את הצמיחה : א . משבר כלכלי ב : 1923- משבר זה התבטא במחסור בא ׁשְ ַראי , שכתוצאה ממנו עובדים רבים לא קיבלו משכורות ואחרים פוטרו מעבודותיהם . למיתון קשה זה גרמו סיום העבודות הציבוריות שיזם הממשל הבריטי ( עמ' ( 16 ומחסור בהשקעות הון פרטיות ובתרומות לקרנות הלאומיות . ב . משבר כלכלי בשנים : 1927-1926 משבר זה האט את התפתחות המשק בארץ , ופגע בראש ובראשונה בתל אביב . תחילת המשבר ניכרה בעיקר בענף הבנייה : בניית הבתים פחתה , היקף מכירת המגרשים ירד ומחירי המגרשים צנחו , הביקוש לדירות הצטמצם ושכר הדירה ירד . עקב כך נפגעו גם כל העיסוקים הקשורים לענף הבנייה : מפעלים וחנויות שייצ ְ רּו ומכרו חומרי בניין נסגרו , הצטמצמו או פשטו רגל - והאבטלה גאתה . סמל למשבר הכלכלי החמור הייתה פשיטת הרגל של חברת " סולל בונה" ב , 1927- חברה שפעלה במסגרת ההסתדרות וסיפקה עבודה לרבים ( עמ' . ( 29 הסיבה למשבר נעּוצה ָ במשבר כלכלי ששרר בפולין באותה העת . לאחר שע ֵ ֶרך המטבע הפולני , הזלֹוטי , ירד , וממשלת פולין הטילה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית