. 1 מה מייחד את הערים : ירושלים , חברון , צפת וטבריה ? . 2 מה ההבדל בין תל אביב לבין יתר הערים שבהן התרכזה אוכלוסייה יהודית ? . 3 על איזו מגמה מעידים הנתונים בטבלה ומה השפיע על מגמה זו ? . 4 באילו ערים היה גידול ניכר של האוכלוסייה היהודית ? מדוע ? . 5 באיזו עיר פחתה האוכלוסייה היהודית ? מדוע ? ) תוכלו להיעזר בעמ' ) . 44-43  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית