היישוב העירוני והתעשייה צומחים רוב העולים לארץ ישראל בשנות ה20- וה30- התיישבו בערים . העיר תל אביב התפתחה , וצמיחתה ניכרה בהשקעות כספים רבות , בעיקר בענף הבניין . נבנו בתי מגורים בני שתיים ושלוש קומות , וקומות נוספות נבנו בבניינים ותיקים . בירושלים ובחיפה נבנו שכונות חדשות . ככל שגדל קצב העלייה וגבר הביקוש לדירות מגורים , האמירּו מחירי הקרקע ומחירי הדירות לרכישה ולהשכרה . בשנות העלייה הרביעית התגבשה תכנית להקים עיר מודרנית בעמק יזרעאל , שתשמש בירת העמק ותספק שירותים שונים ליישובים החקלאיים סביבה . וכך תוכננה הקמת העיר עפולה ( ליד הכפר הערבי פּולה . ( העיר עוצבה בידי אדריכל שתכנן בה מרכז מגורים , מרכז מסחרי , אזור תעשייה , מרכז תרבות - ואפילו בית אופרה . עבודות הבנייה החלו ב , 1925- אבל הפער בין החזון לבין הביצוע היה גדול , והקמת העיר נכשלה . ענף הבנייה בערים שימש מקור תעסוקה לפועלים רבים , שעסקו בעבודות בנייה , בייצור חומרי בנייה ובהובלתם . בימי העלייה החמישית השתלבו גם עולים אקדמאים מגרמניה בעבודות בנייה בערים . עוד מקור תעסוקה קשור בהקמת תחנות כוח . פנחס רּוטנּבְרג קיבל ב1921- מן הממ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית