מבזק בין שתי מלחמות העולם הלכה וגדלה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל . רוב היהודים היו תושבי הערים . שלושה גלי עליה מרכזיים הגיעו לארץ ישראל בשנים : 1939-1919 העלייה השלישית , העלייה הרביעית והעלייה החמישית . לכל אחת מן העליות היה מאפיין אידאולוגי וחברתי בולט . בבחירות למוסדות כנסת ישראל ב1920- התנהלה פעילות פוליטית ע ֵ ָרה , והתמודדו ארגונים שקמו על בסיס כלכלי-מקצועי , רשימות עדתיות , מפלגות ציוניות ומפלגות לא ציוניות . המפלגות הציוניות כללו מפלגות פועלים , מפלגות מרכז וימין , ומפלגות דתיות . המפלגות הלא ציוניות כללו את הק ֹ ומּוניסטים מצד אחד ואת "אגודת ישראל" מצד אחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית