ויכוח על דמות החברה בארץ ישראל מראשית תקופת המנדט התלבטו ביישוב ובתנועה הציונית בשאלה , כיצד תיבנה הארץ : האם היא תיבנה באמצעות ההון הפרטי , הכסף שהביאו אתם או ששלחו לארץ אנשים פרטיים , או שהארץ תיבנה רק באמצעות ההון הלאומי , כספה של התנועה הציונית ? היכן יושקע ההון הלאומי האם רק בהתיישבות החקלאית השיתופית שהוקמה על אדמה לאומית , או גם במושבות שאדמותיהן נרכשו בעזרת הון פרטי ? ואולי גם במפעלי תעשייה פרטיים ? בני המעמד הבינוני דרשו כי ההון הלאומי יחולק בין כל העולים , והתנגדו להשקעתו בקליטת הפועלים בלבד . מוקד מחלוקת נוסף הייתה שאלת ה ּבַ ע ֲ לּות על האדמות : למי תהיה בעלות על אדמות הארץ ? האם האדמות יהיו רק בבעלות הלאום או גם בבעלות פרטית ? ומה יהיה אופייה של החברה שתקום בארץ - חברה סוציאליסטית שוויונית או חברה ליברלית קפיטליסטית ? גם שאלת העבודה העברית הייתה נושא למחלוקת , ולא אחת הגיעה לעימות אלים בין המחנות היריבים . הוויכוח בנושא זה לא היה חדש . איכרי המושבות עולי העלייה הראשונה העדיפו , משיקולים של ֶרו ַ וח ויעילות , להעסיק פועלים ערבים מנוסים וזולים בקטיף ובעבודות הפרדס והשדה , בש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית