ארגון על-מפלגתי מייצג את העובדים בדצמבר 1920 הוקמה " ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל , " ובקיצור : " ההסתדרות . " ההסתדרות הייתה מסגרת-על כלכלית , פוליטית וחברתית . הקמתה הייתה מע ֵ ין מילוי צוואתו של יוסף טרומפלדור , שיצא ב"קול קורא" כמה חודשים לפני נפילתו , להקים ארגון על-מפלגתי שידאג לצורכי הפועלים ויסייע בקליטת המוני היהודים הנרדפים מרוסיה . עם הקמת ההסתדרות הושגה המטרה ופחתה תלּותם של הפועלים בשירותים שסיפקה להם כל מפלגת פועלים בנפרד . ההסתדרות עסקה במגוון רחב של פעולות : מצד אחד - פעולות שנועדו להבטיח את תנאי הקיום של הפועלים השכירים בערים ובמושבות ואת המשך ההתיישבות החקלאית , ומצד אחר - פעולות שנועדו לחזק את תנועת הפועלים בארץ ישראל . ההסתדרות טיפלה בזכויות העובדים , ּוב ְ צדן ִ - בבעיות לאומיות ומעמדיות , המצויות בדרך כלל בתחום אחריותה של המדינה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית