גוש המפלגות הדתיות " המזרחי" נוסדה בווילנה ב1902- כמפלגה דתית ציונית על ידי הרב יצחק יעקב ַרי ְ ינס , והייתה המפלגה הראשונה שהוקמה בהסתדרות הציונית . " המזרחי" תמכה בציונות המדינית ופעלה לקיום פעולות תרבות ברוח התורה . בארץ ישראל החלה " המזרחי" לפעול ערב מלחמת העולם הראשונה , ולאחר המלחמה הקימה רשת חינוך שנקראה " תחּכמֹוני ְ " ופעלה להקמת הרבנות הראשית ומועצות דתיות . " הפועל המזרחי" נוסדה בארץ ישראל ב1922- על ידי פועלים חברי " המזרחי , " שביקשו לבנות את הארץ תוך שילוב בין תורה לעבודה . מייסדיה של המפלגה היו צעירים דתיים שעלו מפולין ומליטא וביקשו לעבוד כפועלים תוך שמירה על מסגרת החיים הדתיים . " הפועל המזרחי" הייתה קרובה למפלגות הפועלים וחבריה נטלו חלק בהקמת יישובים - מושבים וקיבוצים . זאב ז'בוטינסקי - ( 1940-1880 ) מנהיג המפלגה הרביזיוניסטית , סופר ועיתונאי . ב1929- יצא מן הארץ לקונגרס הציוני , אך הבריטים לא התירו לו לשוב . ב1935- פרש מן ההסתדרות הציונית . נפטר בניו יורק , ובשנת 1964 הועלה ארונו לארץ והוטמן בהר הרצל בירושלים . נהג לחתום על חלק מיצירותיו בכינוי הספרותי "אלטלנה . " הרב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית