גוש מפלגות המרכז והימין מפלגת הציונות הכללית פעלה עוד בהסתדרות הציונית והיו בה אנשים מהמעמד הבינוני ובעלי מקצועות חופשיים . ב1931- נוסדה " ברית הציונים הכלליים" ובעקרונותיה הדגישה את חשיבות ארץ ישראל והעם היהודי על פני אינטרסים מעמדיים וביקשה לעודד את המעמד הבינוני ואת היוזמה הפרטית . כוחה של הציונות הכללית בארץ ישראל גבר עם עליית בני המעמד הבינוני בשנות ה20- וה . 30- המפלגה הֵרביזיֹוניסטית - הצה"ר ( ראשי תבות של ' הציונים הרביזיוניסטים , ( ' נוסדה ב , 1925- ומנהיגה היה זאב ז'בוטינסקי . ז'בוטינסקי דרש ֵרב ִ יזיה - שינוי - במדיניות התנועה הציונית כלפי הבריטים . המפלגה הרביזיוניסטית פעלה ברוח הציונות המדינית של הרצל , וסב ְ ָרה כי יש לפעול בראש ובראשונה כדי להשיג הסדר מדיני גלוי ופומבי לבניית הבית הלאומי שיוקם על שתי גדות הירדן . במדינה היהודית שתקום יש לפעול ליצירת רוב עברי ויכולת הגנה . בתחום החברתי-הכלכלי סברה הצה"ר שיש לפעול לעידוד התעשייה והמסחר והדגישה את חשיבות ההון הפרטי בבניין הבית הלאומי . על פי תפיסת ז'בוטינסקי יש להציב רק דגל אחד - חד נס : הדגל הלאומי , ובכך הביע את התנגדותו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית