גוש מפלגות הפועלים " הפועל הצעיר" הוקמה ב1905- והייתה מפלגת הפועלים הראשונה שנוסדה בארץ ישראל . המפלגה סברה שיש ליצור מעמד עובדים ובאמצעותו לבנות בארץ ישראל חברה ציונית סוציאליסטית . המפלגה טענה כי זכות על הארץ נקנית בעבודה וחבריה לחמו למען העבודה העברית ולמען ה ׁ שׁשׁשת ַ השפה העברית . חברי " הפועל הצעיר" ייסדו את הקבוצה הראשונה - דגניה , ואת מושב העובדים הראשון - נהלל ( עמ' . ( 33 בין " הפועל הצעיר" לבין מפלגת " פועלי ציון , " שנוסדה בארץ ישראל ב , 1906- שררה מחלוקת . " פועלי ציון" הייתה סניף של " המפלגה הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון , " וחבריה האמינו שהחברה הסוציאליסטית תיבנה בארץ ישראל לאחר שתתחולל בה מלחמת מעמדות . אולם עם הזמן הם שינו את תפיסתם . עוד מפלגת פועלים שהוקמה בארץ ישראל ב1919- הייתה " אחדות העבודה . " מפלגה זו נוסדה מאיחוד בין שתי מפלגות : " פועלי ציון" וה"בלתי מפלגתיים . " בהנהגת המפלגה היו אישים מרכזיים כמו דוד בן גוריון , יצחק בן צבי וּבְרל ּכצנלסֹון , והיא התפתחה למפלגה המרכזית בקרב תנועת הפועלים וביישוב בכלל . " אחדות העבודה" סברה כי למעמד הפועלים ביישוב תפקיד מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית