קשת רחבה של מפלגות , רשימות וארגונים פעילות אידאולוגית ופוליטית תוססת אפיינה את חיי היישוב . כבר בבחירות לאספת הנבחרים הראשונה ב1920- התמודדו ארגונים שקמו על בסיס כלכלי-מקצועי : " הסתדרות הפקידים , " " התאחדות האיכרים" וגם רשימות עדתיות כמו : " הסתדרות הספרדים , " " הסתדרות צעירי המזרח" ( עמ' . ( 20 כוחן של הרשימות העדתיות הלך ופחת - ובוחריהן נתנו את קולם למפלגות . בעיקר בלטה פעילותן של המפלגות הציוניות שכללו : א . מפלגות הפועלים - כמו " הפועל הצעיר , " " אחדות העבודה , " ומפא"י - "מפלגת פועלי ארץ ישראל . " ב . מפלגות המרכז והימין - כמו " ברית הציונים הכלליים , " " המפלגה הרביזיוניסטית" ( עמ' . ( 28 ג . מפלגות דתיות - כמו " המזרחי , " " הפועל המזרחי" ( עמ' . ( 28 ביישוב פעלו גם מפלגות לא ציוניות : התנועה הקומוניסטית בקצה אחד ואגודת ישראל בקצה אחר . מפלגות אלה כמעט שלא השתתפו במוסדות כנסת ישראל , והמפלגות הציוניות הן אלה שבלטו בפעילותן ובהשפעתן . כל מפלגה ייצגה אידאולוגיה ייחודית בנושאים המרכזיים שהעסיקו את היישוב : דמות החברה הנבנית ְ בארץ ישראל , היחס אל הערבים , היחס אל הבריטים . המפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית