מבזק ועד הצירים שהגיע לארץ ישראל באפריל 1948 הוכר על ידי הבריטים כגוף המייצג את ההסתדרות הציונית , ובראשו עמד בתחילה ד"ר חיים ויצמן . ועד הצירים פעל לשיקום היישוב היהודי לאחר מלחמת העולם הראשונה . ב19- באפריל 1920 התקיימו בארץ ישראל בחירות לאספת הנבחרים הראשונה של היישוב . קרן היסוד - ממוסדות ההסתדרות הציונית . הוקמה ב1920- ונועדה לספק אמצעי מימון לעלייה ולהתיישבות בארץ ישראל . השקיעה במפעלים כלכליים כמו לדוגמה : חברת החשמל , מפעל האשלג , וסייעה בהקמת יישובים . קרן קיימת לישראל ) קק"ל ( - ממוסדות ההסתדרות הציונית . נוסדה ב1901- ונועדה לרכוש אדמות בארץ ישראל , להכשירן להתיישבות ולעסוק בייעּור . אספת הנבחרים הייתה מעין ּפַ ְרלמנט של היישוב ונקבע כי הבחירות לה ייערכו אחת לארבע שנים . מתוך אספת הנבחרים נבחר הוועד הלאומי - גוף מבצע . ומתוכו נבחרו שני גופים ששירתו את צורכי היישוב : מליאת הוועד הלאומי , והנהלת הוועד הלאומי . הרבנות הראשית הייתה אחראית לענייני הדת של היישוב ולענייני האי ׁ ּות , ובראשה עמדו שני רבנים ראשיים : רב ספרדי ורב אשכנזי . המוסדות הנבחרים ייצגו את היישוב היהודי בארץ ישר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית