עליונּות מוסדות התנועה הציונית על מוסדות היישוב מוסדות התנועה הציונית ומוסדות היישוב גם יחד נקראו בשם המוסדות הלאומיים . למוסדות התנועה הציונית הייתה עליונות על מוסדות היישוב : פעילותם של מוסדות היישוב הוגבלה לענייני ּפ ְ נים בלבד , ואילו מוסדות התנועה הציונית זכו להכרה בינלאומית כגוף המייצג את כל היהודים בענייני ארץ ישראל - מתוקף אז ּ כָרם ּב ִ כתב המנדט . לפיכך עסקו מוסדות התנועה בענייני חוץ של היישוב ושל התנועה הציונית וגם בנושאי ּפ ְ נים של היישוב - עלייה והתיישבות . עוד סיבה לעליונות מוסדות התנועה הציונית על מוסדות היישוב קשורה בהיבט הכספי : למוסדות היישוב לא הייתה סמכות להטיל מסים , ולכן לא היו להם מקורות כספיים מׁש ֶ ל עצמם והם היו תלויים בקבלת תקציבים ממוסדות התנועה הציונית . נוסף על כך - רישיונות העלייה לארץ ישראל היו נתונים בידי ההסתדרות הציונית , היא זו שהקצתה ְ אותם לעולים החדשים והיא זו שסיפקה אדמות לאֹום להתיישבות . כל אלה תרמו לחיזוק כוחם של מוסדות התנועה הציונית על פני מוסדות היישוב . היישוב התפתח כחברה דמוקרטית וניהלו אותה מוסדות ייצוגיים . חוקרים מציגים כמה הסברים להת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית