לתנועה הציונית מוסדות מייצגים בארץ ישראל ב1921- הוחלף ועד הצירים בהנהלה הציונית של ארץ ישראל , ומקום מושבה נקבע בירושלים . ההנהלה הציונית של ארץ ישראל הייתה כפופה להנהלה הראשית של ההסתדרות הציונית שישבה אז בלונדון . בראשה של ההנהלה הציונית בלונדון עמד חיים ויצמן , והיא זו שניהלה את המדיניות הציונית והכריעה בנושאים המרכזיים . ההנהלה הציונית של ארץ ישראל הייתה מורכבת ממחלקות , כמו ממשלה . בין מחלקותיה : המחלקה המדינית , מחלקת העלייה , מחלקת ההתיישבות , מחלקת העבודה ומחלקת החינוך . מחלקות אלה פעלו כל אחת בתחומה והיו בקשר עם המחלקות המקבילות להן בממשלת המנדט . ההנהלה הציונית של ארץ ישראל עסקה גם ברכישת אדמות בארץ ישראל ובהקמת יישובים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית