תוצאות הבחירות לאספת הנבחרים השלישית, 1931 בבחירות התמודדו 16 רשימות. שאלות לשני התרשימים ‭.1‬ מהם השינויים העיקריים בין תוצאות הבחירות ב‭1920-‬ לבין תוצאות הבחירות ב‭?1931-‬ מה תוכלו להסיק משינויים אלה? ‭.2‬ בבחירות לאסֵפת הנבחרים השלישית ייצגו את הגוש הדתי מפלגת המזרחי ומפלגת הפועל המזרחי ללא החרדים. מדוע? )היעזרו בעמ' ‭.3 ).21‬ מיהו הגוש שהיה יכול לעמוד בראש השלטון על פי תוצאות הבחירות בשתי התקופות, ובאילו תנאים? ‭.4‬ כיצד תוכלו להסביר את ירידת כוחו של הגוש העדתי ב‭?1931-‬

שאלות לשני התרשימים . 1 מהם השינויים העיקריים בין תוצאות הבחירות ב1920- לבין תוצאות הבחירות ב ? 1931- מה תוכלו להסיק משינויים אלה ? . 2 בבחירות לאס ֵ פת הנבחרים השלישית ייצגו את הגוש הדתי מפלגת המזרחי ומפלגת הפועל המזרחי ללא החרדים . מדוע ? ) היעזרו בעמ' . 3 ) . 21 מיהו הגוש שהיה יכול לעמוד בראש השלטון על פי תוצאות הבחירות בשתי התקופות , ובאילו תנאים ? . 4 כיצד תוכלו להסביר את ירידת כוחו של הגוש העדתי ב ? 1931-  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית