הרשימות ממּוינֹות ְ לארבעה גושים מרכזיים : גוש מפלגות הפועלים - כלל את מפלגת הפועל הצעיר ואת מפלגת אחדות העבודה ; הגוש העדתי - כלל מפלגות על פי מוצא עדתי כמו : ּבּוכִרים , תימנים , התאחדות הספרדים ; הגוש האזרחי - הורכב מארגונים וייצג בעיקר את המעמד הבינוני . נכללו בו ארגונים כמו : התאחדות האיכרים , הסתדרות הפקידים ; הגוש הדתי - כלל את " המזרחי" ואת החרדים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית