היישוב מקים מוסדות נבחרים ב19- באפריל , 1920 עוד בתקופת הממשל הצבאי הבריטי , התקיימו בארץ ישראל בחירות לאספת הנבחרים הראשונה של היישוב . בבחירות התמודדו 20 רשימות , וכ 70 % - מכלל בעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם והצביעו - ע ֵ דּות לחשיבות הרבה שייחס היישוב לבחירות . בכנס הראשון של אספת הנבחרים - מע ֵ ין פרלמנט שהיה אמור להיבחר אחת לארבע שנים - נבחרו המוסדות הפוליטיים של היישוב . מוסדות אלה שימשו בסיס להתפתחות היישוב ּכי ׁ ּות לאומית פוליטית . למעשה התקיימו הבחירות לאספת הנבחרים ארבע פעמים בלבד , בשנים 1944 , 1931 , 1925 , 1920 ( תרשימים בעמ' . ( 20 מכיוון שאספת הנבחרים התכנסה לעתים רחוקות , נבחר מתוכה ועד לאומי - גוף מבצ ַ ֵ ע , ַ שנועד להוציא אל ה ּ ֹוע ַ ל את החלטות אספת הנבחרים , ולנהל את ענייני היישוב בתקופות שבהן היא לא התכנסה . ואולם הוועד הלאומי היה גוף גדול מכדי למלא תפקיד ביצועי . לכן ּבְ פֹוע ַ ל שירתו שני גופים את צורכי היישוב : א . מליאת הוועד הלאומי - מילאה את מקומה של אספת הנבחרים והייתה מעין ּפֹ ְרלמנט . ב . הנהלת הוועד הלאומי - פעלה כרשות מבצעת של היישוב וייצגה אותו במג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית