ועד הצירים מגיע לארץ ישראל באפריל , 1918 עוד לפני תום מלחמת העולם הראשונה , נשלח לארץ ישראל ועד הצירים לארץ ישראל . הבריטים ראו בוועד גוף המייצג באופן זמני את ההסתדרות הציונית בארץ ישראל , וגוף המייעץ לשלטון המנדטורי בארץ ישראל בעניין הקמת הבית הלאומי היהודי . בראש ועד הצירים עמד בתחילה ד"ר חיים ויצמן ובצ ִ דֹו קצין קישור בריטי . ועד הצירים מילא את תפקידו עד 1921 ופעל לשיקום היישוב היהודי לאחר המלחמה בתחומים שונים : אספקת מזון ומים , תעסוקה , בריאות וחינוך . הוועד הפעיל שירותי בריאות , סייע בהדברת מחלות כמו מלְריה וגְרע ְ ֶ נת ( מחלת עיניים , ( תמך במערכת החינוך , סייע בהלוואות לנזקקים ועוד . פעולות ועד הצירים מּומנּו בעיקר מתרומות של יהודי ארצות הברית . ועד הצירים התקשה לפעול מכיוון שארץ ישראל הייתה עדיין תחת ממשל צבאי בריטי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית