המוסדות הלאומיים על ענייני הדת של היישוב הייתה מופקדת הרבנות הראשית . החל בפברואר 1921 עמדו בראשה שני רבנים ראשיים , רב ספרדי ורב אשכנזי , וׁ בצ ְ ִ דם - מועצת הרבנות הראשית . הרב הראשי הספרדי נשא את התואר " הראשון לציון , " תואר שהוענק לו עוד בתקופת השלטון העות'מאני בארץ ישראל . לכהונה הראשונה של הרבנים הראשיים בתקופת המנדט נבחרו הרב הספרדי - " הראשון לציון" הרב יעקב מאיר , והרב האשכנזי הרב אברהם יצחק הכהן קּוק . במסגרת תפקידם דאגו הרבנים הראשיים לספק את צורכי הדת של היישוב - הם היו אחראים לכל ענייני האי ׁוׁ ת ( עניינים שבין בני זוג ) והקימו בתי דין לענייני נישואין , גירושין וירושות . בנושאים אלה הם היו העוסקים הבלעדיים . במועצת הרבנות הראשית כיהנו בצד שני הרבנים הראשיים עוד שישה רבנים : שלושה ספרדים , ושלושה אשכנזים . על הרב אברהם יצחק הכהן קוק " הראשון לציון" - תוארו של הרב הראשי הספרדי . מקור הכינוי בפסוק : " ִ ר אׁ ֹון לצ ִּ ֹון הּנה הּנם ו ְ ליר ּ ׁש ָ לם מב ַ ּׂש ֵ ר אּתן" ( ישעיהו מ"א . ( 27 כך מכונה הרב הראשי הספרדי גם היום . הרב יעקב מאיר - ( 1939-1856 ) הרב הראשי הספרדי "הרא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית