לחזרה ולדיון . 1 ההיסטוריונית אביבה חלמיש טוענת : "בכתב המנדט על ארץ ישראל יש שלושה סוגי סעיפים : סעיפים כלליים שאפשר להחילם על כל אחד משטחי המנדט מסוג א . ' סעיפים המיוחדים לארץ ישראל בשל קדושתה לשלוש הדתות המ ֹ ֹוֹותיאיסטיֹות . סעיפים המיוחדים לארץ ישראל משום ׁשּ ּכלּולה בהם התחייבות של בריטניה כלפי הציונים " ] ... [ מבית לאומי למדינה בדרך , כרך א , עמ' ( 117-116 א . היעזרו בכתב המנדט ( עמ' ( 11 ומיינו את סעיפיו על פי הסוגים האלה . ב . יש חוקרים הטוענים כי כתב המנדט הוא מסמך פרו-ציוני . הסבירו . . 2 הגאוגרף גדעון ביגר טוען כי "הפוליטיקה היא שקבעה את גבולות ארץ ישראל" וכי "הבריטים היו נותני הטון בכל תהליך קביעת גבולות ארץ ישראל " . ( מושבת כתר או בית לאומי , עמ' ( 38 א . כיצד נקבעו הגבולות של ארץ ישראל ? ב . על מה מבוססות טענותיו של ביגר ? הדגימו . . 3 פיתוח ארץ ישראל על ידי שלטונות המנדט הבריטי היה פרי של שילוב בין צורכי הממשל לבין הצרכים של תושבי ארץ ישראל . א . באילו תחומים פעלו שלטונות המנדט הבריטי כדי לפתח את ארץ ישראל ? הדגימו . ב . כיצד שילבו פעולות השלטון המנדטורי בין צורכי המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית