מבזק בראש הממשל האזרחי הבריטי עמד נציב עליון שהיו לו סמכויות נרחבות : מפקד עליון של הצבא והמשטרה , ראש הרשות המחוקקת , ראש הרשות המבצעת . הנציב העליון דיווח על האירועים בארץ ישראל למשרד המושבות ולפרלמנט בבריטניה . ממשלת המנדט קבעה ב1922- את הי ׁ ּות המדינית החדשה והיא נקראה : ּפ ָ לסטיין באנגלית , ּפ ָ ל ff תינה ְ ( א"י ) בעברית , ופ ִ לסטין בערבית . תהליך הגדרת גבולותיה של הי ׁ ּות המדינית החדשה היה מורכב ועלו בו שיקולים מדיניים שונים . ירושלים נקבעה כבירתה של פלשתינה ( א"י , ( וכל תושביה קיבלו אזרחות אחת - אזרחות פלשתינית ( ארצישראלית . ( אנגלית , עברית וערבית נקבעו כשלוש השפות הרשמיות של פלשתינה ( א"י , ( ולירה ארצישראלית ( לא"י ) - כמטבע הרשמי . ממשלת המנדט הקימה בארץ ישראל מערכת משפט , ולשופטים התמנּו גם יהודים וגם ערבים . בתי המשפט נשענו על החוק העות'מאני , על החוק הבריטי ועל פקודות השלטון המנדטורי . ממשלת המנדט פיתחה תשתיות תחבורה ותקשורת בארץ ישראל . התשתיות נועדו לסייע לשלטונות המנדט לשלוט בארץ ישראל ולתרום לרווחת התושבים . ממשלת המנדט תרמה לפיתוח פלשתינה ( א"י ) גם בתהליך ריש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית