הנציבים פועלים לפיתוח פלשתינה ) א"י ( כדי לאפ ְ ׁש ֵ ר לממשלת המנדט לתכנן ולארגן את פעולותיה ערך הנציב העליון הרברט סמואל מפקד ְ אוכלוסייה ב . 1922- נתוני המפקד הציגו מידע על החלוקה של האוכלוסייה על פי אמונה דתית ומידע על היחס בין הרוב הערבי בארץ ישראל לבין המיעוט היהודי . הרברט סמואל והנציבים ששירתו אחריו הכירו , על פי הנחיות ּכתב המנדט , בשלוש השפות הרשמיות של פלשתינה ( א"י ) - אנגלית , ערבית ועברית - ופרסמו כל צו , מסמך ופקודה בשלוש השפות האלה . ב1927- אף נקבע מטבע מיוחד לארץ ישראל - לירה ארץ ישראלית ) לא"י , ) והוא היה צמוד בע ְֶ רֹו למטבע הבריטי , הלירה סטְרלינג . על המטבע , על בולים ושטרות - הופיע השם של " פלשתינה ( א"י " ( בשלוש השפות הרשמיות . ממשלת המנדט הקימה בארץ ישראל מערכת משפט , שּכללה : בתי משפט השלום , בתי משפט מחוזיים ובית המשפט העליון . לשופטים התמנו גם יהודים וגם ערבים . בתי המשפט נשענו על החוק העות'מאני , על החוק הבריטי , ועל פקודות של השלטון המנדטורי . עקרונות המשפט המנדטורי שולבו מאוחר יותר במערכת המשפט של מדינת ישראל . רשויות השלטון המנדטורי בארץ ישראל תרמו לפיתו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית