מוקמת ישּות מדינית חדשה - פלשתינה ( א"י ) המנדט הבריטי על ארץ ישראל אושר כאמור על ידי חבר הלאומים ב , 1922- אבל הממשלה האזרחית החלה לפעול כבר ב . 1920- אחת הפעולות הראשונות של ממשלת המנדט הייתה קביעת הגבולות של ארץ ישראל . עד תחילת המנדט הבריטי לא הייתה קיימת י ׁ ּות מדינית בשם " ארץ ישראל ; " וכעת , בראשית שנות ה , 20- הוגדרה ישות כזאת , ונוצר הצורך לקבוע את גבולותיה . הדיונים על קביעת הגבולות נערכו תוך התמודדות עם גורמים מדיניים שהיו קשורים לאזור . א . הגבול הצפוני - קביעת קו גבול זה של ארץ ישראל הייתה מורכבת ביותר ולּוותה ְ במחלוקת ובמתח רב . הגבול הצפוני הפריד בין שני אזורי מנדט : אזור מנדט שנמסר לניהולה של בריטניה ואזור מנדט שנמסר לניהולה של צרפת . קביעת קו הגבול הצפוני לא הייתה קשורה רק בשליטה על ט ִ ריט ֹ ְריה אלא גם בשליטה על מקורות המים - מי הירדן , מי הליטני ומי הי ְ רְרְך - שהיו חשובים לכלכלת ארץ ישראל . גם הבריטים וגם הציונים ביקשו לכלול אותם בשטח השלטון הבריטי , ואילו צרפת התנגדה לכך . בצד המשא ומתן על קו הגבול התקיפו ערבים את יישובי אצבע הגליל : מטולה , כפר גלעדי , חמָרה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית