מבזק מנדט ( יפויי כוח ) הוא מעמד מדיני מסוג חדש , שניתן לאחר מלחמת העולם הראשונה לאזורים במזרח התיכון שהיו לפני המלחמה בשליטת האימפריה העות'מאנית . ארץ ישראל נמסרה לשלטון בריטניה והייתה כלולה באזורי מנדט מסוג א . אזורים אלה נמסרו לשלטון המעצמות האירופיות כפיקדון זמני בלבד , אבל לא צוין מתי תסתיים תקופת המנדט . על המדינות האירופיות הוטל לנהל את אזורי המנדט ולהכשירם לעצמאות . ב1- ביולי 1920 החלה תקופת השלטון האזרחי הבריטי בארץ ישראל . ב24- ביולי 1922 אישר חבר הלאומים את כתב המנדט על ארץ ישראל , והחל באופן רשמי שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל . הוא הסתיים ב14- במאי . 1948 כתב המנדט שאישר חבר הלאומים כלל גם את הצהרת בלפור , וכך קיבלה ההצהרה תוקף חוקי ובינלאומי . כתב המנדט קבע כי בריטניה צריכה ליצור בארץ ישראל תנאים מדיניים , מנהליים וכלכליים שיאפשרו את הקמת הבית הלאומי היהודי . על פי כתב המנדט תייצג הסוכנות היהודית ( ההסתדרות הציונית ) את העם היהודי לפני ממשלת המנדט . בריטניה נדרשה לנהל את מדיניותה בארץ ישראל תוך התחשבות במיעוט היהודי וברוב הערבי , וכן למלא את התחייבויותיה בכתב המנדט ולשמור ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית