בארץ ישראל מתחיל שלטון המנדט הבריטי ב1- ביולי 1920 הסתיימה תקופת השלטון הצבאי הבריטי על ארץ ישראל ( שראשיתה בנובמבר , ( 1917 והתחילה תקופת ממשל אזרחי . הממשל האזרחי היה כפוף למשרד המושבות של בריטניה . שנתיים לאחר מכן , ב24- ביולי , 1922 אישר חבר הלאומים את ּכתב המנדט על ארץ ישראל . וכך קיבלה בריטניה את הזכות לשלוט על ארץ ישראל לא מתוקף הכיבוש הצבאי , אלא מתוקף האישור של חבר הלאומים . עם אישור כתב המנדט על ידי חבר הלאומים החל באופן רשמי המנדט הבריטי בארץ ישראל , והוא הסתיים ב14- במאי . 1948 כתב המנדט שאישר חבר הלאומים כלל גם את הצהרת בלפור , וכך קיבלה ההצהרה תוקף חוקי ובינלאומי . לאחר אישור כתב המנדט אמר שר המושבות של בריטניה : " המנדט אינו התחייבות לאומית בלבד אלא התחייבות בינלאומית , והצהרת בלפור הייתה הבסיס אשר על יסודו קיבלנו את מעמדנו כמדינת מנדט בארץ ישראל . " מנדט - ייפוי כוח . מסירת שטחים במזרח התיכון כמנדט לבריטניה ולצרפת - נוצרה כפשרה בין שאיפות ההשתלטות של המדינות המנצחות על השטחים שכבשו במלחמת העולם הראשונה , לבין עקרונות ההגדרה העצמית של העמים , כפי שהוצגו ב 14 " הנקודות" ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית