מנדט בריטי בארץ ישראל בארץ ישראל , בשטח שממערב לנהר הירדן , חיו רוב ערבי ומיעוט יהודי . מעריכים כי בתום מלחמת העולם הראשונה היו בארץ ישראל כ56- אלף יהודים וכ600- אלף ערבים . על בריטניה הוטלה חובה לפעול למען האוכלוסייה במקום , מתוך הבנה כי שלטונה בארץ ישראל הוא זמני . בכתב המנדט נקבע , כי על בריטניה ליצור בארץ ישראל תנאים מדיניים , מנהליים וכלכליים שיאפשרו את הקמת הבית הלאומי היהודי . כתב המנדט הסמיך את הסוכנות היהודית ( היא ההסתדרות הציונית ) להיות הגוף המייצג הבלעדי של העם היהודי לפני ממשלת המנדט בכל ענייני ארץ ישראל שנגעו להקמת הבית הלאומי . אמנם בריטניה התחייבה לאפ ְ ׁש ֵ ר את הקמת הבית הלאומי היהודי , אבל גם לערבים היו דרישות לאומיות משלהם . לכן נאלצה בריטניה לנהל את מדיניותה בארץ ישראל תוך התחשבות ביהודים ובערבים כאחד . בד בבד היה על בריטניה למלא את התחייבויותיה בכתב המנדט ולדווח על כך לחבר הלאומים , וגם לשמור על האינטרסים שלה . תעודה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית