פתח דבר " לפיכך נתכנסנו , אנו חברי מועצת העם , נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית , ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל , ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל , היא מדינת ישראל . ] ... [ מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות ; תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה ; תהא מו ּ ש ׁ ְ ת ֶ ת ֶ ת על יסודות החירות , הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל ; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת , גזע ומין ; תבטיח חופש דת , מ ַ צ ְ פ ּ ו ּ ן , לשון , חינוך ותרבות . ] ... [ אנו מושיטים יד שלום וש ׁ ְ כ ֵ נו ּ ת טובה לכל המדינות הש ׁ ְ כ ֵ נו ֹ ת ועמיהן , וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו . מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לק ִ דמת המזרח התיכון כולו . אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד ל ִ ימ ִ ינו ֹ במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל " . ( מתוך : ההכרזה על הקמת מדינת ישראל , ה באייר תש"ח , 14...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית