מפתח שמות מקומות אגרה - עמ' 15 ת , 57 ת אוטר פרדש - עמ' 57 , 45 , 40 אוסטרליה - עמ' 55 , 8 אוריסה - עמ' 59 אללהבד - עמ' 9-8 ת , 23-22 ת , 49 אמריצר - עמ' 34 ת , 35 ת אמריקה - עמ' 8 אסי , נהר - עמ' 92 אסיה , יבשת - עמ' 98 , 89 , 65 , 47 , 9 ארצות הברית - עמ' 53 בגדאד - עמ' 37 בוטן - עמ' 9 בנגלדש - עמ' 90 , 49 , 9 בנגלור - עמ' 55 , 53 ת בריטניה - עמ' 102 , 55 , 53 ג'איפור - עמ' 103-102 גהט , הרים - עמ' 11 ת , 65 ת גוג ' רט - עמ' 56 ת , 108 ת ג'ונג'ונו - עמ' 86 ת גנגא נהר הגנגא - עמ' 7-6 ת , 13 ת , 23-22 ת , 27 ת , , 57 , 49 77-76 , 74 ת , 91 , 91 ת , 93 , 92 עמק הגנגא - עמ' 11 ת , 74 , 57 , 49 ג ' מו - עמ' 33 ג ' מו וקשמיר - עמ' 33 , 32 גרמניה - עמ' 53 הימאליה , הרים - עמ' 11 , 9 ת , 13 , 13 ת , 33 , 33 , 15 ת , 60 , 57 , 49 ת , 64 ת , 98 , 72 ת , 105-104 היידרבד - עמ' 52 ת , 53  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית