מדינה גדולה מאוד הודו היא אחת המדינות הגדולות בעולם . היא המדינה השנייה בעולם במספר תושביה , וחיים בה יותר ממיליארד תושבים . בשטחה היא המדינה השביעית בעולם , והיא מתפרשת על יותר מ3- מיליון קילומטר רבוע . נמחיש את גודלה של הודו בשתי דרכים : א . מספר תושביה של הודו גדול יותר ממספר התושבים ביבשת אמריקה הצפונית והדרומית , ביבשת אוסטרליה ובמדינה יפן ביחד . ב . שטחה של הודו גדול פי 120 משטחה של ישראל ( ראו במפה . ( קילומטר רבוע ( בקיצור קמ"ר ) - יחידה למדידת שטח . זהו שטח של ריבוע , שאורך כל אחת מצלעותיו הוא קילומטר אחד . 1 ק"מ 1 ק"מ הודו היא תת - - יבשת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית