תוכן העניינים פרק ראשון : הודו במבט ראשון 6 מדינה גדולה מאוד 8 ................................................................................ מגוון של נופים ואקלימים 10 .................................................................... מקורות מים עשירים 12 ............................................................................. מדינה צעירה עם היסטוריה ארוכה 14 ..................................................... האמנות היא חלק מחיי היומיום 18 ......................................................... איך מתנהלת המדינה הודו ? 20 ................................................................. מקום בהודו : ניו-דלהי - עיר הבירה של הודו 21 ................................. פרק שני : תושבי הודו 22 בהודו 18 שפות רשמיות 24 ........................................................................ הקסטות הן קבוצות בחברה ההודית 26 .................................................. בהודו לדת חשיבות רבה 29 ....................................................................... מקום בהודו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית