מחנות הע ֲ ק ּ ִרים מחנות הריכוז הופכים למחנות עקורים כל הפליטים שלא חזרו למדינותיהם הוגדרו כ"עקורים" ונאלצו לחיות במחנות עקורים . העקורים התרכזו באותם מחנות שהיו בתקופת המלחמה מחנות ריכוז , ובעלות הברית ניהלו את המחנות הללו . כ55- אלף אנשים מן העקורים היו יהודים . בצדם התרכזו במחנות העקורים גם פליטים לא יהודים ממדינות אירופה שסירבו לחזור למולדתם - חלקם מכיוון שלא רצו לחיות במדינה הנמצאת תחת השפעה סובייטית , וחלקם מכיוון שחששו שהם עלולים להישפט על שיתוף פעולה עם הנאצים . היחסים בין ניצולים אלו לבין הניצולים היהודים במחנות העקורים ל ּ ּו במתיחויות רבות , שהידרדרו מפעם לפעם למעשי אלימות . חיי הניצולים במחנות העקורים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית