שארית הּפלטה חיילים וניצולים במפגש ראשון עם שחרור אירופה נכנסו חיילי בעלות הברית אל המחנות והוכו בהלם למראה האסירים שהיו כלואים בהם . האסירים נראו ּכׁש ְ לדים , חלשים ורעבים , מ ּ ּכי ּכינים , חולים ּב ְ טיפּוס , ּב ְ דיזנטְריה ובשחפת . הצבאות המשחררים החלו מיד בפעולות שיקום : הם קברו אלפי גופות , חיטאו את המקום והגישו סיוע רפואי לאסירים ששרדו . והניצולים , אף כי חיכו בדריכות במשך שנות הסבל הארוכות של המלחמה לשחרור , שמחת השחרור פסחה עליהם . רבים מהם מתו מהלם השחרור , ממחלות , מחולשה , ואפילו מאכילה יתָרה לאחר שנים של רעב . עם שחרור אירופה שררה בקרב הניצולים היהודים ריקנות כואבת . מכאובים פיזיים ל ּ ּו ברגשות אב ֶ ל וכעס ובזעקה אילמת אל מול האובדן : למה !? הכיצד !? תעודה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית