המדיניות כלפי היהודים בשלהי המלחמה השמדת יהודי הונגריה במרס 1944 הידקה גרמניה את אחיזתה בהונגריה , בעלת בריתה , ולמעשה כבשה אותה . שתי התפתחויות גרמו לצעד זה : א . המצב בחזית מזרח אירופה : הצבא האדום , צבא ברית המועצות , התקדם בכיבושיו לכיוון הונגריה . ב . מדיניות ממשלת הונגריה : ממשלת הונגריה חתרה להסכם שלום נפרד עם בעלות הברית . עם הידוק האחיזה הגרמנית בהונגריה הוקמה במדינה ממשלה פרו-נאצית , שהייתה נאמנה לרייך הגרמני . מנהיגים פוליטיים שהתנגדו למדיניות זו הודחו , וחלקם נאסרו . שרים ונושאי משרות בכירות פוטרו והוחלפו באנשים שהנאצים נתנו בהם אמון . כניסת צבא גרמניה להונגריה השפיעה על מצבם של יהודי הונגריה : החל גל מאסרים והוטלו הגבלות על היהודים . החל באפריל 1944 בודדו יהודי הונגריה ורוכזו בגטאות , רכושם הוחרם והיה עליהם לשאת סימן מזהה . הגטאות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית