. 1 נקודות מפנה במלחמה קשורות במקומות האלה : סטלינגרד , א ֶ ל-ע ַ למ ַ ֵ ין , נ ֹ ְרמ ַ נד ְ ִ י . אתרו את המקומות במפה . אילו אירועים חשובים התרחשו בכל אחד מהם ? . 2 זהּו ַ במפה את השלבים של שחרור אירופה ואת כיווני ההתקדמות של צבאות בעלות הברית . . 3 אתרו במפה את האזור שבו הוקמו מחנות ההשמדה . מדוע לדעתכם הוקמו באזור זה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית