היישוב היהודי והתנועה הציונית בעת המלחמה ידיעות ראשונות על רצח יהודים כבר ב1940- הגיעו לארץ ישראל ידיעות ראשונות על מצבם של יהודי פולין ועל העברתם לגטאות . ואולם ידיעות אלו לא הובלטו , ולא נחשבו למהימנֹות . ב1941- החלו להגיע ידיעות על רצח יהודים במזרח אירופה , אבל גם הן כמעט שלא פורסמו בתקשורת או שהוצנעו בעמודי העיתון הפנימיים ובכותרות קטנות ולא בולטות . לעתים אף הזהירו העיתונים את הקוראים מפני ההגזמה בתיאורים של השיטות שבהן הורגים ביהודים . אף מברק ִריגנר ( עמ' - ( 265 שמסר מידע על תכנית גרמנית להשמדת יהּודי אירופה בגז , והגיע להנהגת היישוב באוקטובר - 1942 לא הביא לשינוי בגישת הנהגת היישוב , וההנהגה לא קיבלה כל החלטות הנוגעות לחדשות האיומות שחזרו ו ְ נּונּו ְ . בארץ התקשו להאמין כי באירופה מתחולל רצח מתוכנן ושיטתי של יהודים . ואולם בנובמבר 1942 חל השינוי . בחודש זה הגיעו לארץ 69 יהודים בעלי דרכונים ארצישראליים ששהו באירופה בפרוץ המלחמה . רובם היו נשים וילדים . קבוצת יהודים זו הוחלפה באזרחים גרמנים ששהו באותו הזמן בארץ . היהודים השבים מאירופה מסרו עדויות מפורטות על גורלם של יהודים במקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית