העולם היהודי וההצלה יהודים מצילים יהודים חלק מניסיונות ההצלה והעזרה שהוגשו ליהודים בימי המלחמה , היו כאלה של יהודים אחרים . תופעה זו של יהודים המצילים יהודים היא מורכבת ואינה מובנת מאליה , משום שרוב היהודים עמדו לפני סכנת גירוש והשמדה בעצמם , והיה עליהם לדאוג להישרדותם שלהם ושל משפחתם . ניסיונות התנגדות והצלה היו כרוכים בסיכון עצמי רב מאוד . בין המצילים היהודים היו כאלה שפעלו בחשאי כיחידים בארצות הכיבוש , אחרים הצטרפו למחתרות ולארגונים , יהודיים ולא יהודיים , והיו שפעלו כפרטיזנים ( עמ' . ( 254 היו גם יהודים שניסו להציל את בני עמם על ידי מתן שוחד ומשא ומתן עם דיפלומטים , ובמקרים נדירים גם עם הגרמנים עצמם . בין היהודים שפעלו כיחידים במטרה להציל יהודים אחרים היה שמואל רּופאייזן , יהודי פולני שבעת המלחמה ברח לווילנה שבליטא . בשנת 1941 הוא השיג לעצמו תעודה ארית מזויפת , ואתּה הגיע לעיירה מיר , שם השיג עבודה כמזכירו האישי של מפקד המשטרה הּב ְ ייל ֹ ורּוסית בעיירה , וכמתורגמן במשטרה הגרמנית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית