ב1942- הוקמה בבולגריה נציבות ( קֹומיסְרייט ) לענייני יהודים , בראשות אלכסנדר ּב ֶ לב האנטישמי , שמטרתה הייתה להכין את יהודי בולגריה , תָראקיה ומקדוניה לקראת גירוש . יהודי תראקיה ומקדוניה גורשו בפברואר-מרס , 1943 ורובם הושמדו . ראשי הקהילה היהודית בבולגריה פנו לדימיטר ּ ׁשׁשב ֶ , סגן יושב ראש הפרלמנט הבולגרי , והוא הפעיל לחץ בממשלה לביטול תכנית הגירוש . ב1944- הכריזה בולגריה מלחמה על גרמניה , ובהדרגה הוסרו כל המגבלות שהוטלו על היהודים בבולגריה . ידיעות על השמדת היהודים הגיע למדינות העולם החופשי , אך התקבלו תחילה בחוסר אמון . מברק ֹויגנר , שהועבר לארצות הברית ולבריטניה באוגוסט , 1942 הכיל מידע על תכנית להשמדת יהודי אירופה , ותוכנו פורסם בעיתונות רק בנובמבר . 1942 ב17- בדצמבר 1942 פרסמו ממשלות בעלות הברית הצהרה משותפת המאשרת את המידע , שלפיו קיימת תכנית להשמדת יהודי אירופה , וכי מאות אלפי יהודים כבר נרצחו . ב19- באפריל 1943 התכנסה ועידת ְֶּ ׁשּודה , שנועדה לעסוק בגורל פליטי המלחמה , ב אך היא לא הניבה תוצאות . הוועד לענייני פליטים שהוקם בינואר 1944 פעל לסיוע לפליטים ולהצלת יהודים . בקשות ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית