עמים ומדינות בארצות הכיבוש - יחס האוכלוסייה לגורל היהודים מושפע מגורמים רבים בצד מאבקי הקיום וניסיונות הבריחה וההישרדות , נאלצו היהודים להתמודד גם עם יחסה של האוכלוסייה המקומית באזורים שבהם חיו , בארצות שהיו נתונות לכיבוש הנאצי . היחס אל היהודים היה שונה ממקום למקום , הוא לא היה אחיד גם בתוך הארצות הכבושות עצמן - והיה תלוי בגורמים רבים . יחסה של האוכלוסייה המקומית בארצות הכיבוש השפיעה במידה מסוימת על הצלחת ביצוע המדיניּות הנאצית כלפי היהודים . תושבים רבים הגיבו באדישות למצוקתם של היהודים והתבוננו מן הצד כשאלה גורשו או נלקחו למחנות . אחרים בחרו לשתף פעולה עם הנאצים : הסגירו יהודים , הלשינו עליהם ועל אזרחים שסייעו להם , ולעתים גם השתתפו באופן פעיל ברצח יהודים . עם זאת , בקרב התושבים המקומיים היו גם כאלה שהסתכנו - הצילו יהודים או השתתפו בהצלתם ( עמ' . ( 270  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית