יהודים לוחמים בצבאות בעלות הברית יהודים משתלבים במגוון חילות ודרגות גם יהודי העולם החופשי השתתפו בלחימה נגד גרמניה הנאצית . מעריכים כי כמיליון וחצי יהודים - גברים ונשים - לחמו כיחידים בצבאות בעלות הברית נגד גרמניה הנאצית . רבים מהם השתתפו בלחימה מתוך מסירות למולדתם כאזרחי המדינה שבשורות צבאה לחמו , וגם כיהודים הנלחמים למען בני עמם . ללחימה הצטרפו גם יהודים שחיו באירופה בצל האיּום הנאצי והצליחו להימלט מארצותיהם בסוף שנות השלושים . הלוחמים היהודים בצבאות בעלות הברית השתתפו בלחימה בכל החזיתות : באירופה , במזרח התיכון , בצפון אפריקה ואף במזרח הרחוק . הם שירתו בכל החילות - בים , באוויר וביבשה , ובכל התפקידים - כמפקדים , כלוחמים , כטייסים , כצנחנים , כרופאים , כאנשי מודיעין וכחיילים בחילֹות העזר ( חימוש ואספקה . ( היהודים שירתו בכל הדרגים - היו בהם חיילים פשוטים , והיו גם מפקדים בכירים בדרגים גבוהים ביותר . רבבות יהודים קיבלו עיטורים צבאיים כהוקרה על גבורתם והצטיינותם בקרבות . כרבע מיליון מהלוחמים היהודים נהרגו בקרבות . תרומת היהודים למאבק בגרמניה הנאצית התגייסות יחידים יהודים לצבאות כמה מדי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית