מאבק במחנות ההשמדה מעשי התקוממות במחנות ההשמדה במחנות ההשמדה טרבלינקה , סֹוֹו ִ י ּ ֹור ואושוויץ התרחשו התקוממויות של אסירים . למעשי התקוממות אלו היו כמה מאפיינים מיוחדים : א . המשתתפים : המורדים היו אסירים שעבדו במחנות ההשמדה , ולמעשה נידונו לרצח . לעתים היה עיתוי המרד קשור בידיעה כי עומדים לרצוח אותם . ב . המטרה : המורדים ביקשו לחבל במתקני ההשמדה או להרוס אותם לחלוטין וכך לפגוע בתהליך ההשמדה . כמו כן קיוו כי בעת ההתקוממות יצליחו לברוח ממחנה ההשמדה . ג . השיטה : המורדים תקפו את שומרי המחנה , הסתערו על מחסן הנשק של המחנה וניסו להימלט ממחנה ההשמדה מבעד לגדרות שפרצו . ד . תגובת הגרמנים : הגרמנים הפעילו כוחות רבים על מנת לאתר את הבורחים , מחשש ׁש ֶ מא תיפרץ חומת הסודיות שבה עטפו את מעשה ההשמדה . החל באביב , 1943 לאחר שחלה האטה במשלוח יהודים לטרבלינקה , הבינו האסירים כי מועד חיסול מחנה ההשמדה קֵרב , ובתוך כך קֵרב גם מועד רציחתם . עובדה זו זירזה את הקמת המחתרת בטרבלינקה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית