המאבק המזוין בגטאות היהודים בגטאות מקימים מחתרות ידיעות על רצח יהודים בשטחי ברית המועצות הגיעו לגטאות אחדים ובהם גטו ורשה , גטו וילנה וגטו ביאליסטוק עוד בסוף שנת . 1941 היהודים בגטאות נטו להאמין כי מדובר באירועים חולפים , הקשורים למהלך המלחמה . בתחילת 1942 התחזקו בהדרגה ידיעות שהבהירו בצורה נחרצת כי השמדת היהודים היא פעולה מתוכננת , שיטתית וטֹוטלית . ב1- בינואר 1942 פורסם בגטו וילנה הּכרּוז " אל נלך כצאן לטבח - " ! שנוסח בידי אבא קֹובנר . בּכרּוז נכתב : " היטלר זומם להשמיד את כל יהודי אירופה " . אמירה זו נבעה מתחושת האסון הכבד לנוכח רצח יהודי וילנה ב ּ ֹונאר ולא מתוך ידיעה מוסמכת של הדברים . הּכרּוז ביטא את ההרגשה כי אנשים שנלקחו מן הגטו - נרצחו : " כל אשר הוצא משערי הגטו לא חזר עוד . כל דרכיו של הגסטא ּ ֹו מוליכים ל ּ ֹונאר . ו ּ ֹונאר היא מוות " ! הכרוז קרא ליהודים להיאבק : ... " התשובה היחידה לאויב היא ההתנגדות , " ! והוסיף וקבע : " מוטב ליפול כלוחמים בני חורין מלחיות בחסד מרצחים . להתגונן " !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית