מרד , הצלה ושחרור החל ביוני 1942 החלו מפנים ְ צבאיים בחזיתות המלחמה , והם רמזו על בלימת הכוחות של מדינות הציר ועל תחילת נסיגתם . מנהיגי בעלות הברית התכנסו לוועידות מדיניֹות ובהן קיבלו החלטות על המשך מהלכי המלחמה בחזיתות . היהודים בגטאות החלו להתארגן למאבק - הן בתוך הגטו והן בשורות הפרטיזנים . תנועות הנוער היהודיות היו לחֹוד החנית של המחתרות בגטאות . עם כניעת גרמניה ב8- במאי 1945 הסתיימה המלחמה באירופה , ועם כניעת יפן ב2- בספטמבר 1945 הסתיימה המלחמה גם במזרח אסיה . על פי ההערכה הרווחת , נהרגו במלחמה זו כ60- מיליון לוחמים ואזרחים , ובכללם 6 מיליון יהודים . מטרות לימוד היחידה להכיר את דפוסי ההתמודדות של יהודים - מנהיגים , קבוצות ויחידים - עם בעיות ודילמות שהתעוררו בשואה . להיחשף לעמדת מדינות העולם בזמן השואה ולהעריך אותה . להכיר את ההחלטות המדיניות והמהלכים הצבאיים שהובילו לסיום המלחמה . לבחון את השיקולים לשימוש בנשק אטומי לקראת סיום המלחמה ואת התוצאות של צעד זה . לברר את יחס בעלות הברית אל גרמניה הנאצית ואל הצמרת הנאצית . לעקוב אחר היהודים הניצולים לאחר שחרור אירופה ולהתרשם ממאבקם להמשך ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית