גרמניה הנאצית והצוענים הצוענים מורחקים מן החברה בגרמניה דחיקת הצוענים מן החברה בגרמניה החלה עוד לפני עליית הנאצים לשלטון . תיאוריות גזעניות על הצוענים נפוצו בגרמניה כבר בסוף המאה ה . 19- לפי תיאוריות אלה , אורח חייהם של הצוענים הנוודים נובע מתכונותיהם הגרועות המּולדֹות והתורשתיות , ולכן התיאורים של הצוענים עשירים בתכונות שליליות : טּפ ִ ילים , פושעים , מלוכלכים ועצלנים . לרשויות בגרמניה ניתן הכוח להעניק לצוענים רשיון עבודה , לשלול אותו מהם או לגרשם . בשנת 1899 הוקם במינכן " משרד מיוחד לענייני צוענים , " ובו נאסף מידע רב : פרטים אישיים וכן הרשעות  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית