בקהילות היהודים בצפון אפריקה היהודים בתוניסיה תומכים במלחמתה של צרפת בגרמניה הנאצית בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בתוניסיה כ85- אלף יהודים , כמחציתם התגוררו בעיר הבירה תוניס . מאות יהודים בתוניסיה ביקשו להתגייס לצבא צרפת ולהילחם בשורותיו נגד התוקפנות הנאצית . ואולם צרפת גייסה רק יהודים בודדים , בעיקר מחשש מפני תגובת המוסלמים ובגלל האווירה האנטי-יהודית ששררה בקרב האירופים שהתיישבו בצפון אפריקה . ההזדהות העמוקה של יהודי תוניסיה עם צרפת באה לידי ביטוי גם בדברי הרב הראשי של יהודי תוניסיה - הרב חיים בלעיש : " בית ישראל כולו , ולא כל יהודי בנפרד , חייב להעניק את תמיכתו לצרפת ולבנות בריתה למען הניצחון על האויב המשותף" 30 ) בנובמבר . ( 1939 בקהילות היהודים בתוניסיה נקבעו ימי צום ותפילה למען ניצחון צרפת ובעלות הברית , ומנהיגי הקהילה המליצו ליהודים לסייע למאמץ המלחמתי של צרפת על ידי רכישת איגרות חוב ממשלתיות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית