פרק יג : הפתרון הסופי כן אני מטיל עליך גם להמציא לי בקרוב הצעה כוללת של האמצעים הארגוניים , המעשיים והחומריים המוקדמים , לשם הביצוע המיועד של הפתרון הסופי של השאלה היהודית . גרינג ( השואה בתיעוד , עורכים : י' ארד , י' גוטמן , א' מרגליות , עמ' ( 185 1 מה מאפיין את ההכנות לפתרון השאלה היהודית שהוטלו על היידריך ? 2 המכתב נשלח אל היידריך בעיצומה של המלחמה בברית המועצות . מה אפשר להסיק מכך על הקשר שבין המלחמה בברית המועצות לבין "הפתרון הסופי ? " מחנה השמדה - שלב נוסף ברצח היהודים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית