המלחמה מתפתחת למלחמה עולמית ארצות הברית מצטרפת למלחמה בעיצומה של המלחמה בברית המועצות נפתחה חזית נוספת : ב7- בדצמבר 1941 בשעה 03 : 15 לפנות בוקר זינקו 189 מפציצים יפניים והטילו פצצות על הנמל האמריקני ּפְרל הְרּבֹור - באיי הוואי שבאוקיינוס השקט . הפתעת האמריקנים הייתה מוחלטת . האובדן היה כבד : אלפי חיילים נהרגו , מּוחתּות ְ טּו ּבְ עּו , ומטוסים הושמדו על הקרקע . למחרת ההתקפה הכריזו ארצות הברית ובריטניה מלחמה על יפן . כעבור שלושה ימים , ב11- בדצמבר , 1941 הכריזו גרמניה ואיטליה , שהיו קשורות בברית עם יפן , מלחמה על ארצות הברית . וכך הפכה המלחמה - שתחילתה בין מדינות אירופה - למלחמת עולם . מראשית המלחמה תמכה ארצות הברית בראשותו של הנשיא פַרנקלין דלנֹו רּוזוולט במדינות הדמוקרטיות , אבל רוזוולט הצהיר כי ארצות הברית לא תשלח את בניה למלחמה האירופית . כך נמנעה תחילה ארצות הברית ממעורבות ישירה במלחמה ונקטה מדיניות של ּבדלנּות ואי-התערבות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית