רצח היהודים בברית המועצות הגרמנים מתחילים ברצח המֹוני של היהודים עם הפלישה לברית המועצות החל גם השלב הראשון של רצח היהודים . כ2- מיליון יהודים היו נתונים לשלטון הכיבוש הגרמני בפולין , ועליהם נוספו עוד כ4- מיליון יהודים משטחי הכיבוש בברית המועצות . עוד לפני פרוץ המלחמה הכריז היטלר בנאומו 30 ) בינואר ( 1939 כי " אם תפרוץ שוב מלחמת עולם , תוצאתה תהיה השמדת הגזע היהודי באירופה . " ואכן , הכרזתו של היטלר החלה להתבצע . במקביל להתקדמות הצבא הגרמני חולק כל השטח שבין הים השחור לים הּב ַ לטי ( מפה 13 עמ' ( 185 לשליטתן של ארבע עּוצּבֹות מבצע , איינזצגרּוּפן , וכל אחת מהן מנתה 1 , 000 -500 אנשים . עוצבות המבצע נעו עם יחידות הצבא הגרמני והיו כפופות לאס-אס . הוטל עליהן לחסל את הגורמים העוינים בשטחים שנכבשו . חוקרים מבחינים בשני כיווני פעולה של הנאצים ב"שאלת היהודים" בברית המועצות : א . בשטחים שהיו בגבולות ברית המועצות עד : 1939 בשטחים אלו נרצחו היהודים במשך שבועות ספורים עד חודשים ספורים לאחר הכיבוש . רצח היהודים באזורים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית