גרמניה פולשת לברית המועצות הסכם ִריּב ֶ נטר ֹ ו ּ פ מֹ ו לֹ וטֹוב מופר ב22- ביוני , 1941 כשנה לאחר החתימה על הסכם שביתת הנשק עם צרפת , החל מבצע ּבְרּברֹוסה . ללא הכרזת מלחמה פלשה גרמניה לברית המועצות - וזאת בניגוד להסכם ִריּבנטרֹוּפ-מֹולֹוטֹוב , שנחתם בין שתי המדינות כשבוע לפני פרוץ המלחמה , ב23- באוגוסט , 1939 ובו הסכימו גרמניה וברית המועצות על אי ההתקפה לתקופה של 10 שנים ( עמ' . ( 149 הצבא הגרמני פלש לברית המועצות בשלושה כיוונים : בצפון - לכיוון לנינגרד , בדרום - לכיוון אוקראינה , וכן למרכז ברית המועצות - לכיוון מוסקבה . אלפי טנקים וכ3- מיליון חיילים התקדמו במהירות אל תוך שטחי ברית המועצות . המטרה הייתה להכריע את המלחמה בחזית זו עד החורף . רבים ממפקדי הצבא הגרמני התנגדו למהלך זה , אבל היטלר ייחס לפלישה חשיבות מכמה היבטים : א . היבט מדיני-אסטרטגי : היטלר סבר כי כיבוש ברית המועצות ישחרר את גרמניה מן " הלחץ הפוליטי של  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית