פרק יב : ממלחמה באירופה למלחמה עולמית והתחלת רצח היהודים ד . היבט אידאולוגי : הפלישה לברית המועצות הייתה בעיני היטלר מלחמה בין שתי אידאולוגיות : בין הנאציונלסוציאליזם לבין ה ּ ֹולׁשב ֶ ִ יזם . הבולשביזם ייצג בעיני היטלר את רעיון השוויון בין בני האדם , ורעיון זה נגד את התפיסה הגזענית הנאצית , שקידשה את החלוקה לגזעים - משובחים ונחותים . היטלר זיהה את היהודים כיוצרי הבולשביזם , ובמאבק בבולשביזם ראה היטלר מאבק ּוייהּוד העולם - " הדיפת הבולשביזם היהודי . " ְ ַ על פי השקפתו , היו העמים הסלאביים שישבו במזרח גזע נחות - " תת-אדם של המזרח" - ובמלחמה במזרח ראה " הגנה על התרבות האירופית . " נוסף על כך , בעיני היטלר נתפסה ההתפשטות למזרח כהכרחית למימוש רעיון מרחב המחיה . המישורים שממערב להרי א ּ ָרל היו בעיניו חלק מהרייך , והוא תכנן ליישב בהם כ100- מיליון גרמנים . פקודת הקומיסרים מבטאת מגמה של השמדה למבצע ַּ ב ְר בָ רֹוסה קדמה תקופה של הכנה אידאולוגית של חיילי הצבא הגרמני . בפקודות למפקדי הצבא וחייליו הוצג ההיבט האידאולוגי של המלחמה . היטלר קבע כי המלחמה בברית המועצות נועדה לחסל את הקומיסרים הבולשבי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית