מדיניות ריכוז היהודים ובידודם רוב יהודי פולין עוברים לשלטון גרמני בפרוץ מלחמת העולם השנייה חיו בפולין יותר מ3- מיליון יהודים . בעקבות כיבוש פולין וחלוקתה בין גרמניה לברית המועצות עברו יותר ממיליון מיהודי פולין לשלטון רוסי , וכשני מיליון מיהודי פולין עברו לשלטון גרמני . בעת הקרבות לכיבוש פולין וגם לאחר מכן נמלטו כ300- אלף יהודים מן האזורים שהכוחות הגרמניים הגיעו אליהם . הנמלטים , ובהם רבים ממנהיגי יהדות פולין ופעילים של תנועות הנוער , נדדו מזרחה . בפולין פגשו החיילים הגרמנים יהודים מקהילות שונות מאלה שהכירו בגרמניה . בעיקר בלטו בעיניהם היהודים החֵרדים , בעלי פאות וזקנים ולבושי ק ּ פוטֹות שחורות - דמויות שהחיילים הגרמנים ראו בעיקר בסרטים ובכרזות של התעמולה הנאצית . בעקבות מפגש זה קיבלה התעמולה הנאצית נגד היהודים ממד מציאותי . עיתונאי יהודי בן הזמן כתב כי החיילים הגרמנים " הריעו מרוב שמחה . הנה הם ( היהודים ) שונאיה של גרמניה ! של האנושות ! עתה יבואו חשבון ע ִ מם על כל הצרות של חוזה ורסאי . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית