מפה ‭:13‬ אירופה במלחמת העולם השנייה, ספטמבר ‭- 1939‬ דצמבר 1941 ‭.1‬ אילו הן מדינות הציר ואילו הן המדינות שכבשו מדינות הציר? ‭.2‬ ציינו את המדינות הגרורות למדינות הציר והסבירו את המושג "מדינה גרורה‭.3 ."‬ אתרו במפה את צרפת. מה עלה בגורלה של צרפת בזמן המלחמה? (היעזרו בעמ' ‭.4 (.182-181‬ אתרו את בריטניה. זהּו ַ במפה את דרך הלחימה שנקטה גרמניה נגד בריטניה. ‭.5‬ מה אפשר ללמוד מן המפה על מצבה של ברית המועצות במלחמה? (היעזרו בפרק יב‭.6 (.‬ זהּו ַ במפה את מחנות הריכוז הגדולים. ציינו, באילו מדינות הוקמ

. 1 אילו הן מדינות הציר ואילו הן המדינות שכבשו מדינות הציר ? . 2 ציינו את המדינות הגרורות למדינות הציר והסבירו את המושג "מדינה גרורה . 3 . " אתרו במפה את צרפת . מה עלה בגורלה של צרפת בזמן המלחמה ? ( היעזרו בעמ' . 4 ( . 182-181 אתרו את בריטניה . זהּו ַ במפה את דרך הלחימה שנקטה גרמניה נגד בריטניה . . 5 מה אפשר ללמוד מן המפה על מצבה של ברית המועצות במלחמה ? ( היעזרו בפרק יב . 6 ( . זהּו ַ במפה את מחנות הריכוז הגדולים . ציינו , באילו מדינות הוקמו . ( היעזרו בפרק יג . 7 ( . היכן נמצאים אזורי הטב ֶ ַ ח ההמוני ? באיזה שלב של המלחמה בוצעו מעשי הטבח באזורים אלה ? ( היעזרו בפרק יב ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית